Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring​ ​Fysiotherapie Nieuw Den Helder

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft Fysiotherapie Nieuw Den Helder huisregels opgesteld die de veiligheid en de kwaliteit voor u waarborgen. Door het lezen van deze toestemmingsverklaring en het verschijnen op de eerste afspraak gaat u akkoord met de huisregels van Fysiotherapie Nieuw Den Helder. U wordt verzocht om u aan deze huisregels te houden.

Algemeen

 • De openingstijden van al onze locaties staan vermeld op onze website (fysiotherapienieuwdenhelder.nl ).
 • De praktijk is telefonisch bereikbaar op het nummer 0223-631085. Daarnaast zijn wij ook te bereiken via info@fysiotherapienieuwdenhelder.nl. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
 • Fysiotherapie Nieuw Den Helder heeft met alle zorgverzekeraars zorgovereenkomsten afgesloten. Als u wilt weten of fysiotherapie binnen uw zorgverzekering valt, hoeveel behandelingen er vergoed worden of wanneer de vergoeding stopt, adviseren wij om hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie is dit uw eigen verantwoordelijkheid, u ontvangt in dit geval een particuliere nota. Fysiotherapie Nieuw Den Helder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het versturen van particuliere nota’s.
 • Fysiotherapie Nieuw Den Helder hanteert de tarieven die met uw zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Indien u niet verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar, of wanneer u geen behandelingen meer vergoed krijgt vanuit de basis- of aanvullende verzekering zijn de particuliere tarieven van toepassing (link maken naar prijslijst). Het is mogelijk dat het bedrag van uw zorgverzekeraar verschilt met het bedrag wat hier genoemd wordt.
 • U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos verplaatsen of afzeggen. Wanneer u uw afspraak niet tijdig afzegt, moeten wij deze bij u in rekening brengen. Een te laat geannuleerde afspraak, wordt niet door uw verzekeraar vergoed. In dit geval wordt het particuliere tarief voor een niet nagekomen afspraak in rekening gebracht.
 • Om uw behandeling(en) te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar kunt u niet op dezelfde dag door een andere fysiotherapeut behandeld worden.
 • Bij (langdurige) ziekte of vakantie van een therapeut zorgen wij, met uw goedkeuring, ervoor dat de behandeling wordt overgenomen door een andere fysiotherapeut. Op deze manier ondervindt u geen vertraging van uw behandelproces.
 • De fysiotherapeut is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, dit betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.
 • Fysiotherapie Nieuw Den Helder is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen binnen of buiten de praktijklocatie.
 • Fysiotherapie Nieuw Den Helder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden.
 • Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring.
 • Omdat in de praktijk ook mindervalide cliënten behandeld worden, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Fysiotherapie Nieuw Den Helder streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Hiervoor maken wij gebruik van een anonieme online enquête die u via een e-mail ontvangt. Wilt u hier niet aan deelnemen dan dient u dit aan te geven bij de behandelend therapeut.

 

Eerste afspraak
Indien u voor het eerst bij ons een afspraak hebt gemaakt, graag de volgende dingen meenemen:

 • Identificatiebewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs): laat dit registreren bij de eerste behandeling.
 • Indien nodig een verwijsbrief van de arts of specialist.
 • Handdoek

 

Hygiëne

 • In het hele gebouw is het verboden te roken.
 • Cliënten dienen tijdens de trainingen binnen schone sportschoenen met lichte zolen te dragen.
 • Bij sommige behandelingen zoals massage en manuele therapie, is er een direct lichamelijk contact tussen u en uw fysiotherapeut. Wij verwachten dat u hier in uw persoonlijke verzorging rekening mee houdt, als u voor een behandeling komt.

 

Actuele zaken en veranderingen

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website.